Home » Richtlijnen » Richtlijn voor de waardebepaling van scheepsuitrusting voor pleziervaartuigen

Richtlijn voor de waardebepaling van scheepsuitrusting voor pleziervaartuigen

De richtlijn inboedellijst/scheepsuitrusting NVEP heeft een scheiding opgesteld tussen het begrip scheepsuitrusting (vaartuig) en het begrip inboedel aan de hand van de polisvoorwaarden van een tiental grote pleziervaartuig-verzekeraars. In november 2013 is de lijst aangepast aan de ontwikkelingen bij de verzekeraars.

De lijst wordt gehanteerd bij schadegevallen waarin de polisvoorwaarden van een pleziervaartuigverzekeraar geen duidelijkheid geven over de scheiding tussen de gangbare begripsomschrijvingen “scheepuitrusting” (vaartuig)” en “inboedel”.