Home » Deskundigheid

Deskundigheid

Kennis op een hoger technisch niveau van scheepsbouw- en werktuigkunde, gekoppeld aan kennis van wet- en regelgeving, keuringsprocedures, vergunningen, documenten etc.  Deze elementen vormen de basis van het werk van een expert.

Niet elke expert kan lid worden van de N.V.E.P. Experts kunnen uitsluitend lid worden als zij voldoen aan de door de vereniging gestelde eisen ten aanzien van opleiding, vakkundigheid, betrokkenheid, ervaring en betrouwbaarheid.

De vereniging kent een toelatingsprocedure waarbij deze eisen getoetst worden. Daarnaast dient de expert schriftelijke referenties voor te leggen en worden schade-expertise of aankoopkeuringsrapporten getoetst.

Bij het toetreden tot de NVEP onderschrijft elke expert de NVEP gedragsregels en wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Qualified Yacht Surveyor

Het certificaat Qualified Yacht Surveyor is in het leven geroepen om de deskundigheid van de NVEP leden verder te bevorderen en te handhaven. De NVEP zet zich in om de kennis van haar leden op peil te houden en te vergroten. Dit doet zij  door middel van symposia, cursussen en excursies . Zo kan worden voldaan aan de steeds hogere eisen van deskundigheid, o.a. in het kader van de Europese eenwording. Leden die naast het NVEP logo het certificaat Qualified Yacht Surveyor voeren, tonen hiermee aan dat zij de noodzakelijke kennis en vaardigheden in huis hebben. U herkent een Qualified Yacht Surveyor aan dit logo:

variant11b_lettercontouren