Home » Richtlijnen » Richtlijn voor de waardebepaling van accu’s voor pleziervaartuigen

Richtlijn voor de waardebepaling van accu’s voor pleziervaartuigen

Deze richtlijn omschrijft de verschillende type accu’s. Aan de orde komen: alle accu-types, gebruiksaanwijzingen, installatietechnieken, schakelingen en per type accu een afschrijvingspercentage.