Dè pleziervaartuigendeskundigen

De in 1986 opgerichte Nederlandse Vereniging van Experts op Pleziervaartuigengebied (NVEP) heeft zich ten doel gesteld de algemene en economische belangen van haar leden te behartigen en te stimuleren. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en is geen consumentenorganisatie.

De NVEP is er inmiddels in geslaagd zich te profileren als een zelfstandige en professionele belangenvereniging, met een ledenbestand van ruim vijfendertig deskundige experts.

De experts van de NVEP vormen een schakel tussen verzekeraars en verzekerden of tussen de verkopende partij en de koper.
Om de kwaliteit van de NVEP experts te waarborgen is het Qualified Yacht Surveyor systeem in het leven geroepen.

Ook zijn er speciale richtlijnen opgesteld met betrekking tot de waardebepaling van schaden aan pleziervaartuigen. Alle NVEP leden hebben zich aan deze richtlijnen geconformeerd.

OTTI Fotografie

Disciplines

NVEP leden zijn werkzaam in de volgende disciplines: aan- en verkoopkeuringen, schade-expertise, bouwbegeleiding en projectmanagement. Lees hier wat een NVEP expert voor u kan betekenen!

OTTI Fotografie

Deskundigheid

De NVEP stelt hoge eisen aan haar experts ten aanzien van opleiding, vakkundigheid, ervaring en betrouwbaarheid. Lees hier over het Qualified Yacht Surveyor certificaat!

OTTI Fotografie

Leden

De NVEP bestaat uit ruim 35 experts. U vindt ze hier!