Home » Richtlijnen

Richtlijnen

Onder aanvoering van een deskundig en ervaren team van NVEP experts is een aantal richtlijnen ontwikkeld. Deze richtlijnen hebben betrekking op de waardebepaling aan schaden van pleziervaartuigen.
Alle NVEP experts hebben zich geconformeerd om te werken met, en zich te houden aan, deze richtlijnen. Voor de consument betekent dit dat zij kunnen rekenen op een deskundig en onafhankelijk advies.
De richtlijnen zijn bestemd voor gebruik en interpretatie door een deskundig expert. Er is een groot aantal factoren waar rekening mee moet worden gehouden bij een afschrijving c.q. waardebepaling. Daarom worden de NVEP richtlijnen niet vrij gegeven aan derden.

De experts van de NVEP werken met de volgende richtlijnen: