Home » Gerelateerde Organisaties

NIVRE
Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE, beheert de Registers van Schade-experts, Risicodeskundigen en Coördinatoren Fraudebeheersing. Het NIVRE eist van de ingeschrevenen dat zij voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen die aansluiten aan de hoge eisen die de hedendaagse markt en maatschappij stelt. NVEP leden die zijn aangesloten bij het NIVRE zijn herkenbaar aan de toevoeging:
NIVRE-re
www.nivre.nl

Kifid
Bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid, kunt u terecht met een klacht over een financieel product of een financiële dienst.
www.kifid.nl

 

HISWA Vereniging
HISWA is bekend van de beurzen, maar de naam omvat veel meer. HISWA Vereniging is de brancheorganisatie achter dit merk. HISWA Vereniging ondersteunt haar leden bij hun bedrijfsvoering en behartigt de collectieve belangen.
Het NVEP-HISWA convenant omschrijft de samenwerking op het gebied van toelatingseisen, certificering en rapportage.
www.hiswa.nl

De Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen
De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en heeft o.a. tot taak de makelaardij in schepen kwalitatief op een hoog peil te handhaven.
www.nbms.nl

Stichting VRT – Verenigd Register van Taxateurs
De Stichting VRT stelt zich ten doel, door middel van het regelmatig organiseren van workshops en seminars, de vakbekwaamheid, deskundigheid en integriteit van taxateurs te bevorderen en in stand te houden.
www.taxateurs-vrt.nl