Home » Richtlijnen » Richtlijn voor de waardebepaling van scheepsmotoren voor pleziervaartuigen

Richtlijn voor de waardebepaling van scheepsmotoren voor pleziervaartuigen

Deze richtlijn is bedoeld om de dagwaarde van verschillende typen scheepsmotoren te bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met vele factoren zoals: nieuwwaarde, herinstallatiewaarde, assurantie-technische waarde, bouwjaar, draaiuren, marktwaarde. Een team van deskundige en ervaren NVEP experts heeft op basis van deze factoren een afschrijvingsformule ontwikkeld.