Home » Richtlijnen » Richtlijn voor de waardebepaling van tuigage voor pleziervaartuigen

Richtlijn voor de waardebepaling van tuigage voor pleziervaartuigen

Bij de afschrijving op tuigage (mast/zeilen/verstaging/vallen) hanteert de NVEP een rekenmodel dat gestuurd word door een tweetal parameters, te weten de eindwaarde en de steilheid van de afschrijving. Zo ontstaat een degressief afschrijvingsmodel dat volgens de NVEP meer recht doet aan de praktijk dan enkel vaste percentages of vaste uitgangspunten.

In onderstaande tabel is aangegeven welke wegingsfactoren bij de bepaling van de afschrijving worden meegenomen. Het resultaat van de rekenformule is een grafiek. In het voorbeeld staan twee grafieken, elke met dezelfde eindwaarde (%) maar met een verschillende daling.
De bepaling van de beide parameters is aan de deskundigheid van de expert. In feite geeft het model een bandbreedte aan waarbinnen  de afschrijving voor het specifieke geval ligt. De uiteindelijke bepaling van de hoogte van de afschrijving ligt te allen tijde bij de expert.

NVEP afschrijving Tuigage (klik hier)

Tuigage 1Tuigage 2